Privacybeleid Plantproef

Hoe we omgaan met je gegevens

Plantproef vindt privacy belangrijk. In dit privacybeleid lees hoe we omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen.

Wat verzamelen we?

Eigenlijk niet zoveel. Standaard zelfs helemaal niets. Alleen als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

  • Je naam (optioneel)
  • Je e-mailadres

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We gebruiken deze gegevens om:

  • Je te informeren over onze producten en diensten via de nieuwsbrief

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

We bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Voor de nieuwsbrief bewaren we deze gegevens zolang je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief. Voor andere doeleinden bewaren we deze gegevens niet langer dan 1 jaar.

Hoe beschermen we deze gegevens?

We nemen passende maatregelen om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo worden deze gegevens versleuteld verzonden en opgeslagen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van je toestemming of bezwaar sturen naar privacy@plantproef.nl.

Wijzigingen

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op via privacy@plantproef.nl.